Loading... Please wait...

KATEGORİLER

Haber Listemiz


Yemekhane Kontrol Sistemleri

Yemekhane Kontrol - Yemekhane Kontrol Sistemleri

Ä°ÅŸletmelerin personel giriÅŸ çıkışları, izinleri, maaÅŸ hesaplamaları, puantaj gibi konuları önemsemesi gerektiÄŸi gibi personelinin de yemek yediÄŸi yemekhanelerin de giriÅŸ çıkışlarının kontrol altında tutulması azami önem taşır. Çalışanların gün içinde kaç öÄŸün yemek yediÄŸi, yemekhaneye yabancı kiÅŸilerin girip girmediÄŸi, aylık, haftalık, günlük raporlamaları elde edebilme gibi bilgiler iÅŸveren için büyük önem taşımaktadır. Yemekhanelerin saÄŸlıklı bir ÅŸekilde kontrolü iÅŸveren üzerindeki hem zaman hem de maliyet külfetini büyük ölçüde alır. Ä°ÅŸte Art Elektronik Yemekhane Kontrol Sistemi de size yemekhanenizi kontrol etme bakımından büyük kolaylıklar sunar.

Günümüzde iÅŸletmelerin önemli gider kalemlerinden birisi de yemekhanelerinde kontrolü saÄŸlayamamaktan kaynaklanan problemlerdir. Yemekhane Kontrol Sistemleri nin amacı personel, öÄŸrenci, misafirlerin tanımlanan zaman aralıklarında kendilerine tanımlanan kadar yemek yiyebilmesi veya kontör uygulamaları ile önceden ödedikleri miktar kadar yemek yemelerinin saÄŸlanmasıdır. Daha sonra kimlerin ne kadar yemek yediÄŸinin öÄŸünlere göre raporlanması ve satın alınacak ya da hazırlanacak yemek miktarının buna göre belirlenmesi israfı önleyecektir. YEMEKHANE KONTROL SÄ°STEMÄ° ile ilÄŸili ürünlerimizi görmek için LÜTFEN TIKLAYIN

Yemekhane Programı - Yemekhane Kontrol Sistemleri

Yemekhane Kontrol Sistemleri nin en önemli unsurlarından bir tanesi de yemekhane kontrol programının kolay kullanımlı, esnek raporlama imkanı veren, sorunsuz çalışıp veri kaybına sebep olmayacak ÅŸekilde sürekli çalışan bir program olmasıdır. Yemek yiyecek kiÅŸilerin haklarının kolay ÅŸekilde tanımlanması ve bunların hızlıca deÄŸiÅŸtirilebilmesi gerekmektedir. Personellere departmanlara ve organizasyonlara göre ayrıntılı ve özet raporların istenilen kriterlere göre alınması ve dış ortama (Excel, pdf vb) aktarılması bu program vasitasıyla saÄŸlanır. PDKS, EKS gibi sistemlerle entegre çalışabilmektedir. Kurum içerisinde personelce tek bir kart kullanılır. Mifare Kart ların veri tutabilme özelliÄŸi sayesinde kart üzerinde bilgilerin tutularak çeÅŸitli özel uygulamaların yapılabilmesi ( kontör ekleme, dağınık durumdaki yemekhanelerin merkezi kontrolü olmadan kart üzerinden yönetilmesi) gerçekleÅŸtirilir.yemekhane-personel.png

Yemekhane Otomasyonu - Yemekhane Kontrol Sistemleri

Gün içinde firmamızda bulunan yemekhaneden faydalanacak personel veya ziyaretçilerin belirlenmesinde, yemekhanede tüketilen öÄŸünlerin aylık, haftalık ve günlük hesaplanmasında yemekhane otomasyonunun önemi büyüktür. Yemekhane Kontrol Sistemi sizi büyük bir külfetten kurtarır. Ayrıca bu otomasyonda kullanılacak olan malzemelerin teminini de kısa sürede saÄŸlar ve tarafınıza sunar.

Yemekhane Kontrol Sistemi ve Otomasyonu kart okuyucu terminal veya biyometrik tanıma cihazları ile turnike ve benzeri sistemlerin yemekhane maliyetlerini düÅŸürülmesi amacıyla kullanılan sistemlerdir. Sistem Yemekhane Kontrol Programı, turnike ve mifare kart okuyucu gibi ana elemanlardan oluÅŸmaktadır.YEMEKHANE KONTROL SÄ°STEMÄ° ile ilÄŸili ürünlerimizi görmek için LÜTFEN TIKLAYIN

Yemekhane Takip - Yemekhane Kontrol Sistemleri

Ä°ÅŸletmenizdeki tüm departmanlar gibi yemekhanelerin de takibi iÅŸletme harcamalarının kontrolü bakımından büyük önem arz eder. Yemekhaneden faydalanan kiÅŸilerin giriÅŸ çıkışlarının en ideal otomasyonla yani YEMEKHANE KONTROL SÄ°STEMÄ° ile saÄŸlanması durumunda iÅŸletmeniz ciddi anlamda mali külfetten kurtulmuÅŸ olur ve ileriye yönelik projeksiyonların planlanması da kolaylaşır. Ciddi ölçülerde Tasarruf edersiniz. YEMEKHANE KONTROL Sistemi ile 

Personelin, öÄŸrencilerin, misafirlerin yemekhane giriÅŸ çıkış noktalarında MÄ°FARE Kartlarını okutmasıyla yemekhane maliyetlerinizin kontrol altına alınması saÄŸlanır. Yemekhanede geçirilen süre tespit edilebilir. Yemek ve molaların hangi personel tarafından tüketildiÄŸi tespit edilebilir.YEMEKHANE KONTROL SÄ°STEMÄ° ile ilÄŸili ürünlerimizi görmek için LÜTFEN TIKLAYIN

Yemekhane Parmak Ä°zli GeçiÅŸ - Yemekhane Kontrol Sistemleri

Bir iÅŸletmedeki YEMEKHANEYE giriÅŸ çıkışlar çeÅŸitli ÅŸekillerde saÄŸlanır. Ä°ÅŸverenin isteÄŸine göre kartlı geçiÅŸ, PARMAK Ä°ZLÄ° GEÇÄ°Åž  ve YÜZ TANIMA SÄ°STEMÄ° kullanılabilir. Ä°ÅŸte bu geçiÅŸ ve Kontrol sistemlerinden birisi olan parmak izli geçiÅŸ sistemi de yemekhane kontrol sistemlerinde kullanılabilecek bir uygulamadır. Bu sistem sayesinde yemekhaneye yabancı ÅŸahısların giriÅŸi engellendiÄŸi gibi kart aktarımı da olamayacağından yemekhaneden sadece hak sahipleri yararlanır.

Yemekhane giriÅŸindeki PARMAK Ä°ZÄ° CÄ°HAZINA daha önce tanıtılmış parmak izini okutan personel hakkı olan öÄŸünü yiyebilir ve bu bilgiler de sistemin veritabanına girilir. Avantajı yemek yiyen kiÅŸinin doÄŸru kiÅŸi olduÄŸu tespit edilebilmesidir, fakat kontör ve benzeri uygulamalar gerçekleÅŸtirilemez. Hijyen açısından –özellikle hastane vb. ortamlarda- çeÅŸitli sakıncalar doÄŸurmaktadır.

Yemekhane Kartı - Yemekhane Kontrol Sistemleri

Personelinizin YEMEKHANE ye giriÅŸ ve çıkışlarını kontrol etme amaçlı iÅŸletme bünyenize kurmuÅŸ olduÄŸunuz YEMEKHANE KONTROL SÄ°STEMÄ°NDE kullanılmak üzere YEMEKHANE GÄ°RÄ°Åž kartına ihtiyaç vardır. Bu PROXÄ°MÄ°TY VE YA MÄ°FARE Kartlar ile Personeliniz YEMEKHANE ye girerken YEMEKHANE KART OKUMA Cihazına kartını gösterecek ve turnikeden geçiÅŸ yapacaktır. Böylece yemekhaneye izinsiz giriÅŸlerin önüne de geçilmiÅŸ olacaktır. Yemekhane kartları kredi kartı büyüklüÄŸünde ve kalınlığında olup cepten, cüzdandan da gösterilmek suretiyle geçiÅŸ saÄŸlamaktadırlar. YEMEKHANE KONTROL SÄ°STEMÄ° ile ilÄŸili ürünlerimizi görmek için LÜTFEN TIKLAYIN

Personellerinize öÄŸrencilerinize YEMEKHANE GiriÅŸ ve çıkışlarında kullanmaları amacıyla vermiÅŸ olduÄŸunuz kartlar Turuncu Güvenlik tarafından saÄŸlanmaktadır. Talep edilmesi halinde firmanıza özel kart tasarımı ve kart basımı hizmeti verilmektedir. Bu kartları aynı zamanda pdks, eks sistemlerinde de kullanabilirsiniz. Ä°çerisine veri yazabildiÄŸimiz mifare kartlar sayesinde güvenli ve rahat geçiÅŸ imkanı sunulmaktadır. 

YEMEKHANE KART OKUYUCU CÄ°HAZ RESMÄ°;

art44mm_43ms.jpg   art63m_box.jpg

Yemekhane Personel Takip - Yemekhane Kontrol Sistemleri

YEMEKHANE sistemleri pdks (Personel Devam Takip Kontrol sistemi) bir modülü olarak kullanılabilmekte, program tarafında ortak database kullanılabilmektedir. Personel kartlarınızın YEMEKHANE lerde kullanılabilmesi de YEMEKHANE personel takip sisteminde saÄŸlanabilmektedir. YEMEKHANE KONTROL SÄ°STEMÄ° ile ilgili ürünlerimizi görmek için LÜTFEN TIKLAYIN

Ä°ÅŸletmelerin personel giriÅŸ çıkışları, izinleri, maaÅŸ hesaplamaları, puantaj gibi konuları önemsemesi gerektiÄŸi gibi personelinin de yemek yediÄŸi YEMEKHANE lerin de giriÅŸ çıkışlarının kontrol altında tutulması azami önem taşır. Çalışanların gün içinde kaç öÄŸün yemek yediÄŸi, YEMEKHANE ye yabancı kiÅŸilerin girip girmediÄŸi, aylık, haftalık, günlük raporlamaları elde edebilme gibi bilgiler iÅŸveren için büyük önem taşımaktadır. YEMEKHANE lerin saÄŸlıklı bir ÅŸekilde kontrolü iÅŸveren üzerindeki hem zaman hem de maliyet külfetini büyük ölçüde alır. Personelin YEMEKHANE den faydalanma saatleri geçiÅŸ kontrol sistemi tarafından belirlenir. Personeliniz kendilerine atanan kartlarla yemekhaneden giriÅŸ yapabilir ve hak ettikleri öÄŸünü tüketebilirler. Ä°ÅŸte Turuncu Güvenlik YEMEKHANE KONTROL SÄ°STEMÄ° de size yemekhanenizi kontrol etme bakımından büyük kolaylıklar sunar.

Yemekhane Yüz Tanıma - Yemekhane Kontrol Sistemleri

Yemekhaneye giriÅŸleri kontrol altında tutmak için YEMEKHANE OTOMASYON SÄ°STEMÄ° çerçevesinde kullanılacak yöntemlerden birisi de YÜZ TANIMA VE YÜZ TANIMLAMA SÄ°STEMÄ° dir. Bu sistem ile personeliniz daha önceden YÜZ TANIMA sistemine tanıtılır. Daha sonra yemekhane giriÅŸlerinde yüz tanıma cihazına kendisini göstermek suretiyle yemekhaneye giriÅŸi saÄŸlanır.YEMEKHANE KONTROL SÄ°STEMÄ° ile ilgili ürünlerimizi görmek için LÜTFEN TIKLAYIN

YEMEKHANE SÄ°STEMLERÄ° nde biyometrik çözüm olarak YÜZ TANIMA temassız olması sebebiyle daha uygun bir çözümdür. Hijyen problemi ortadan kalkmıştır. Fakat kontör geçiÅŸ uygulamaları gerçekleÅŸtirilemez. Kart+yüz tanıma sistemi uygulanırsa maliyet olarak daha pahalı olmasına raÄŸmen çok daha güvenli ve etkin çözüm gerçekleÅŸtirilebilir. Ä°lk etapta maliyet yüksek görünse de ilerde yapacak olduÄŸunuz tasarruf ile verdiÄŸiniz kararın ne kadar doÄŸru olduÄŸunu göreceksiniz.YEMEKHANE KONTROL SÄ°STEMÄ° ile ilÄŸili ürünlerimizi görmek için LÜTFEN TIKLAYIN

Yemekhane Kartlı GeçiÅŸ - Yemekhane Kontrol Sistemleri

Ä°ster personeliniz olsun isterse de dışardan gelen misafir olsun, YEMEKHANE giriÅŸ ve çıkışlarında kendilerine verilen YEMEKHANE GEÇÄ°Åž KARTI sayesinde YEMEKHANE den faydalanan kiÅŸilerin tespidi anbean yapılır. YEMEKHANE yi kullanmak isteyen kiÅŸi kartını göstermek suretiyle turnikeden geçiÅŸ yapar. YEMEKHANE SÄ°STEMLERÄ° nde kartlı geçiÅŸ  sistemleri kolay kullanım ve hızlı geçiÅŸ imkanına sahiptir. Yemekhane düzeninin saÄŸlanmasında insanların sıralı ve kontrollü ÅŸekilde yemek yemesine imkan tanır. 

Yemekhanenizde kullanabileceÄŸiniz yemekhane kart okuyucuları ve yemekhane kartları ile ilgili bilgiye YEMEKHANE KART ve YEMEKHANE KART OKUYUCU sayfalarımızdan ulaÅŸabilirsiniz.YEMEKHANE KONTROL SÄ°STEMÄ° ile ilÄŸili ürünlerimizi görmek için LÜTFEN TIKLAYIN

Yemekhane Kontrol Cihazları - Yemekhane Kontrol Sistemleri

YEMEKHANE giriÅŸlerinde bulunan kontrol cihazlarıyla YEMEKHANE ye giriÅŸ çıkış yapacak personelin kontrolü saÄŸlanır.YEMEKHANE KONTROL SÄ°STEMLERÄ° nin vazgeçilmez parçası olan bu cihazlar sayesinde kiÅŸinin yemekhaneye giriÅŸ  izni olup olmadığı tespit edilir. Ayrıca kiÅŸinin belli zaman dilimlerinde yemekhaneye giriÅŸ izni varsa bu cihazlar sayesinde izin verme veya reddetme iÅŸlemi gerçekleÅŸtirilir.

yemekhane-raporu.png

Yemekhane Otomasyonu - Yemekhane Kontrol Sistemleri

Günlük sirkülasyonun yoÄŸun olduÄŸu iÅŸletmelerde yemekhanelerin kontrol altında tutulması büyük önem arz etmektedir. Haksız öÄŸün tüketimi hem sizi zarara sokacak hem de çalışanlar arasında huzursuzluÄŸa neden olabilecektir. Ä°ÅŸte bu yüzden personelin ve misafirlerin yemekhane giriÅŸ çıkışları yemekhane otomasyonu ile kontrol altında tutulduÄŸu takdirde üzerinizdeki büyük bir külfet ortadan kalkmış olacaktır. YEMEKHANE KONTROL SÄ°STEMÄ° ile ilÄŸili ürünlerimizi görmek için LÜTFEN TIKLAYIN

Yemekhane Otomasyonu ile

 1- Ä°stenildiÄŸi zaman kiÅŸi bazında, departman bazında ve tüm personel bazında ayrıca tarih-saat-dakika aralıklı olarak raporlar alınabilir.
2- Günlük yemek ihtiyacı net olarak bilinir.
3- Ä°sraf önlenir.
4- Yemekhane giderleri doğru hesaplanır.
5- Seçenekli yemek hakkı tanımlamaları yapılabilir.
6- KiÅŸiye özel otomatik fiÅŸ verilerek farklı otomasyonlar oluÅŸturulabilir. 
7- Personellere yiyebileceÄŸi öÄŸün ve giriÅŸ sayısı atamaları yapılarak ilgili personellerin yemekhaneyi sadece belirlenen zamanlarda ve adetlerde kullanmaları saÄŸlanılır.

Yemekhane otomasyonu aşağıdaki donanım elemanlarından oluşmaktadır

 1-Turnike
2-Mifare kart okuyucu veya yüz tanıma cihazı veya parmak izi okuyucuları
3-Mifare kart
4-Yemekhane yazılımı
5-Yazılımın kurulacağı pc
6-Tcp/ip network altyapısı

Yemekhane GeçiÅŸ Kontrol - Yemekhane Kontrol Sistemleri

Ä°ÅŸletmelerin personel giriÅŸ çıkışları, izinleri, maaÅŸ hesaplamaları, puantaj gibi konuları önemsemesi gerektiÄŸi gibi personelinin de yemek yediÄŸi yemekhanelerin de giriÅŸ çıkışlarının kontrol altında tutulması azami önem taşır. Çalışanların gün içinde kaç öÄŸün yemek yediÄŸi, yemekhaneye yabancı kiÅŸilerin girip girmediÄŸi, aylık, haftalık, günlük raporlamaları elde edebilme gibi bilgiler iÅŸveren için büyük önem taşımaktadır. Yemekhanelerin saÄŸlıklı bir ÅŸekilde kontrolü iÅŸveren üzerindeki hem zaman hem de maliyet külfetini büyük ölçüde alır. Çalışanların yemekhaneden faydalanma saatleri geçiÅŸ kontrol sistemi tarafından belirlenir. Ä°ÅŸte Turuncu Güvenlik Yemekhane Kontrol Sistemi de size yemekhanenizi kontrol etme bakımından büyük kolaylıklar sunar.YEMEKHANE KONTROL SÄ°STEMÄ° ile ilgili ürünlerimizi görmek için LÜTFEN TIKLAYIN

Yemekhane Turnikeli GeçiÅŸ - Yemekhane Kontrol Sistemleri

Yemekhane kontrol sistemlerinde TURNÄ°KE ler önemli bir yer tutar. YEMEKHANE giriÅŸinde bulunan turnikeler ve üzerindeki kart okuyucu lar aracılığıyla yemekhaneye girecek olan personelin takibi saÄŸlanır. Yemekhane kontrol sistemleri nde turnike kullanılması yemek yiyenlerin geçiÅŸini kolaylaÅŸtırmakta ve yemekhane düzeninin saÄŸlanmasına yardımcı olmaktadır. Yemekhanenizde kullanabileceÄŸiniz turnikeleri turnike sistemleri sayfamızdan inceleyerek seçebilirsiniz.

Yemekhane Yazılımı - Yemekhane Kontrol Sistemleri

Truncu Güvenlik Yemekhane Kontrol Sistemi yle gelen YEMEKHANE yazılımı ile personelinizin günlük, haftalık, aylık YEMEKHANE hareketlerini rahatlıkla inceleyebilir ve gerekli raporlar alabilirsiniz. Hızlı bir ÅŸekilde yetkilendirme ve kontör atama da yapabileceÄŸiniz bu yazılımı kullanmak için standart bir bilgisayar sistemi yeterlidir.

Art yemekhane yazılımı ile yemek hak veya kontörlü yemekhane çözümlerini kolay kullanımlı olarak kullanabilirsiniz. Kolay kurulum, esnek arayüz, esnek raporlama altyapısı, anlık olarak yenilen yemek sayısının izlenmesi.

YEMEKHANE KONTROL SÄ°STEMÄ° ile ilgili ürünlerimizi görmek için LÜTFEN TIKLAYIN 

Turnikelerimiz kendi baÅŸlarına tek yön, çift yön çalıştırılabileceÄŸi gibi mifare kart lı okuyucu, proximity kart lı okuyucu, parmak izli / izi okuyucu ve ÅŸifreli okuyucular baÄŸlanarak kullanılabilir ve buton ya da uzaktan kumanda baÄŸlanarak da geçiÅŸler güvenli bir ÅŸekilde saÄŸlanır.

Turnike fiyatları turnike malzemesine ve tipine göre çeÅŸitlilik gösterdiÄŸinden dolayı size en uygun turnike ve turnike sistemi ni belirlemek için Turuncu Grup'u arayabilirsiniz. (0216 641 63 18 - 19).

Yemekhane ÖÄŸün Takip - Yemekhane Kontrol Sistemleri

Turuncu Güvenlik Yemekhane Kontrol Sistemi yle personeliniz belli bir tarih aralığında hangi öÄŸünden kaç adet faydalanmış görebilirsiniz. Ä°steÄŸiniz doÄŸrultusunda raporlar alabilir ve üzerinde oynamalar yapabilirsiniz. Böylece ileriye yönelik saÄŸlıklı projeksiyonlar da yapabilme esnekliÄŸine kavuÅŸursunuz.YEMEKHANE KONTROL SÄ°STEMÄ° ile ilgili ürünlerimizi görmek için LÜTFEN TIKLAYIN

YEMEKHANE yazılımı ndan yemek yiyecek kiÅŸilerin hangi öÄŸünlerde ne kadar yemek yiyeceÄŸi, gün toplamında ne kadar yemek yiyeceÄŸi ve ay toplamında ne kadar yemek yiyeceÄŸi tanımlanabilir. Ve her öÄŸünde yenilen yemek sayısı özet ve ayrıntılı olarak raporlanabilir. ÖÄŸün saati dışında sistemin çalışması engellenerek yemekhanenin gereksiz kullanımı saÄŸlanır.

yemekhane-ogun-tablosu.png

Yemekhane Turnikesi - Yemekhane Kontrol Sistemleri

Yemekhane otomasyon sistemleri nin verimli bir ÅŸekilde çalışabilmesi için turnike sistemleri çok önemlidir. Yemekhanede sıranın ve düzenin saÄŸlanmasında, yemek yiyen kiÅŸinin kartlarını düzenli bir ÅŸekilde okutabilmesinde turnikeler önemli bir unsurdur. Yemekhane sisteminizde kullanmanız için 602 S Single Turnike, 700 E Single Turnike, 602 D Yarım Boy Double Turnike önerebiliriz. Farklı turnike modellerimizi incelemek için turnike sistemleri ile ilÄŸili sayfamızı da inceleyebilirsiniz.

Turnikelerimiz kendi baÅŸlarına tek yön, çift yön çalıştırılabileceÄŸi gibi mifare kart lı okuyucu, proximity kart lı okuyucu, parmak izli / izi okuyucu ve ÅŸifreli okuyucular baÄŸlanarak kullanılabilir ve buton ya da uzaktan kumanda baÄŸlanarak da geçiÅŸler güvenli bir ÅŸekilde saÄŸlanır. 

Turnike fiyatları turnike malzemesine ve tipine göre çeÅŸitlilik gösterdiÄŸinden dolayı size en uygun turnike ve turnike sistemi ni belirlemek için Turuncu Grup'u arayabilirsiniz.  (0216 641 63 18) 

Yemekhane turnikeleri yemekhane sistemi içerisinde aÅŸağıdaki mifare okuyuculara entegre çalışmaktadır:

 art44mm_43ms.jpg  art63m_box.jpg

ETÄ°KETLER; Yemekhane, Yemekhane Kontrol Programı,Yemekhane Kontrol Otomasyonu,Yemekhane Takip,Yemekhane GeçiÅŸ Sistemi,Yemekhane Kartlı GeçiÅŸ, Yemekhane GeçiÅŸ Sistemi,Yemekhane Turnike GeçiÅŸ Sistemi, Yemekhane Yazılımı,Yemekhane ÖÄŸün Takip,Yemekhane Fiyat, Yemekhane GeçiÅŸ Fiyatları, Yemekhane için Turnikeler, Yemekhane için GeçiÅŸ Programları

SATIÅž YAPTIÄžIMIZ Ä°LLER; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, AÄŸrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, EskiÅŸehir, Gaziantep, Giresun, GümüÅŸhane, Hakkari, Hatay, IÄŸdır, Isparta, Ä°stanbul, Ä°zmir, KahramanmaraÅŸ, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, KırÅŸehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, MuÄŸla, MuÅŸ, NevÅŸehir, NiÄŸde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Åžanlıurfa, Şırnak, TekirdaÄŸ, Tokat, Trabzon, Tunceli, UÅŸak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

Ä°STANBUL Ä°ÇÄ° SATIÅž YAPTIÄžIMIZ Ä°LÇELER;  Adalar, Arnavutköy, AtaÅŸehir, Avcılar, BaÄŸcılar,Bahçelievler, Bakırköy, BaÅŸakÅŸehir, BayrampaÅŸa, BeÅŸiktaÅŸ, Beykoz, Beylikdüzü, BeyoÄŸlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy,Esenler,Esenyurt, Eyüp, Fatih, GaziosmanpaÅŸa, Güngören, Kadıköy,Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Silivri, SultanbeyliÄŸi, SultanÄŸazi, Åžile, ÅžiÅŸli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu.

HÄ°ZMET VERDİĞİMÄ°Z SEKTÖRLER;  AlışveriÅŸ ,AÄŸaç Ürünleri, Basın Yayın, Bilim ve Teknoloji ,Cam ,Denizcilik , Ekonomi , Elektronik , Emlak , Enerji , EÄŸitim , Giyim , Holdingler , Isıtma SoÄŸutma , Kağıt Sanayi , Maden , Metal Sanayi , Mobilya Sanayi , Otomotiv Sanayi , Sanat Kültür , Seramik , Spor , Telekomünikasyon , Turizm Seyahat , Yiyecek Sektörü , Ä°hracat , Ä°nÅŸaat , Ambalaj Sanayi , Bahçe ve Çicek , Bilgisayar Yazılım , Boya Sanayi , Deri , Dekorasyon , Elektrik Elektronik Sanayi , Endüstriyel , Fuar Organizasyon , Güvenlik , Gıda Sanayi , Kimya Sanayi , Lojistik , Makine Sanayi , Organizasyon , Oyun Oyuncak , Plastik Sanayi , SaÄŸlık , Takı ve Mücevherat , Tekstil , Temizlik , Ä°malat , Ä°thalat.

ENÇOK ARANAN ANAHTAR KELÄ°MELER; GÜVENLÄ°K KAMERASI, GÜVENLÄ°K SÄ°STEMLERÄ°, GÜVENLÄ°K KAMERALARI, GÜVENLÄ°K ŞİRKETLERÄ°, GÜVENLÄ°K FÄ°RMALARI, GÜVENLÄ°K VE KAMERALAR, KAMERA SÄ°STEMÄ°, KAMERA FÄ°YATLARI, KAMERA ÇEŞİTLERÄ°, GÜVENLÄ°K KAMERA FÄ°YATLARI

    Özür Dileriz. Henüz bu kategoride ürünümüz bulunmamaktadır.
Güvenlik Kameraları, Goruntulu sistem, Turuncu Grup, Arac Takip Sistemi